پوستر فیلم  شارلاتان

شارلاتان

محصولایران
فیلم «شارلاتان» درباره «حسن» و «بهروز» است که زندگی فقیرانه ای دارند. بهروز مسافرکش و حسن فیلمنامه نویسی است که هنوز موفق به فروش فیلمنامه هایش نشده است. او عاشق مهشید، دختر ثروتمندی می شود که شرط ازدواج با او پولدار شدن حسن است.