پوستر فیلم  پنج بچه و شنی

پنج بچه و شنی

فیلم «پنج بچه و شنی» داستان پنج کودک به نام های «رابرت»، «سیریل»، «جین»، «آنته» و «بره» است که برای محافظت از جانشان در طول جنگ جهانی اول در عمارت غول پیکر عمویشان می مانند. یک روز در ساحل مخفی عمارت، یک پری شنی زشت را پیدا می کنند که توانایی برآورده کردن یک آرزو در هر روز را دارد، ولی در غروب آفتاب جادو محو می شود. آن ها به زودی متوجه می شوند که آرزوها درس های ارزشمندی به همراه دارد.
فیلم‌های پیشنهادی
John Stephenson
David Solomons
Jane Antonia Cornish
Michael Ellis