پوستر فیلم  افسانه هزار پایان

افسانه هزار پایان

محصولایران
سریال «افسانه هزار پایان» درباره کاروانی است که مجبور هستند برای سفر از بیابانی عبور می‌ کنند. این بیابان به بیابان مرگ مشهور است. آن ها هنگام گذر، تمام داراییشان توسط «حسام بیگ» به غارت برده می‌ شود. این باعث می‌ شود اتفاقاتی پیرامون این راهزنی برایشان رقم بخورد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
شهاب عباسی
شهاب عباسی
حسن وارسته
حسین فاضل