پوستر فیلم  سریع و خشن 3: توکیو دریفت

سریع و خشن 3: توکیو دریفت

فیلم «سریع و خشن 3: توکیو دریفت» داستان «شان بوسول» یک نوجوان کله شق آمریکایی است که در مدرسه تنها است، با این حال در خیابان های آمریکا با رقیبانش مسابقه غیرقانونی اتومبیل رانی برگزار می کند. بعد از مدتی برای این که به زندان نیفتد مجبور می شود به توکیو سفر کند و با پدر خود زندگی کند. به محض ورود موردی جدید، سرگرم کننده اما خطرناک از مسابقات خیابانی را در دنیای زیرین خیابان های توکیو کشف می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Justin Lin
Neal H. Moritz
Chris Morgan
Brian Tyler