پوستر فیلم  برادر مزاحم من

برادر مزاحم من

فیلم «برادر مزاحم من» داستان جودوکاری به نام «دو یونگ» است که طی یک حادثه ورزشی به بینایی او آسیب می رسد و بینایی خود را برای همیشه از دست می دهد. «دو سیک» برادر بزرگ او که سال هاست با او رابطه ای ندارد و در زندان به سر می برد، در ازای مراقبت از برادرش، از فرصت آزادی مشروط برخوردار می شود. بعد از رویارویی این دو برادر، اتفاقاتی برای آن ها رقم می خورد.
فیلم‌های پیشنهادی
Soo-Kyung Kwon
Sun-hee ChoiYong-nam Lee
Young-a Yoo
Inyoung Park
Min-kyung Shin