پوستر فیلم  حامی

حامی

محصولایران
فیلم سینمایی «حامی» داستان زندگی نوجوانی به نام «رضا» است که نگران مادر بیمارش است. او برای رساندن مادرش به بیمارستان، مردی را که در روستایشان صاحب ماشین است، وادار می کند تا آن ها را به شهر برساند. اما در شهر بر اثر عجله و شتاب گرفتار حادثه ای دور از انتظار می شوند.