پوستر فیلم  سگ های نگهبان

سگ های نگهبان

محصولآمریکا
انیمیشن «سگ های نگهبان» درباره «رایدر» و توله سگ های قهرمان است که برای مقابله با خرابکاری ها و هرج و مرج توسط شهردار شهر «هامدینگر»، فراخوانده می‌ شوند.
فیلم‌های پیشنهادی
Cal Brunker
Jennifer Dodge
Heitor Pereira