پوستر فیلم  بادیگارد محبوب من

بادیگارد محبوب من

فیلم «بادیگارد محبوب من» داستان یک محافظ بازنشسته است که دچار اختلال حواس شده و در گوشه ای از جهان به استراحت مشغول است. او در آن جا با دختری که قبلا به پدرش سوء قصد شده و او را کشته اند، آشنا می شود. پس از آن که جان آن دختر به خطر می افتد محافظ باید دوباره مهارت هایش را به یاد آورده و به کار گیرد و از او در مقابله با خطرات احتمالی محافظت کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Sammo Kam-Bo Hung
Wan-Ming HoAndy Lau
Jun Jiang