پوستر فیلم  تیرانداز

تیرانداز

محصولآمریکا
فیلم «تیرانداز» داستان یک دامدار در مرز آریزونا است که باید به پسر جوانی کمک کند تا از یک کارتل مواد مخدر مکزیکی فرار کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Robert Lorenz
Tai DuncanEric Gold
Sean Callery
Luis Carballar