پوستر فیلم  تنهایی باد

تنهایی باد

محصولایران
فیلم «تنهایی باد» درباره دختری به نام «هانا» است. او در سال 1991 از طرف سازمان ملل متحد ماموریت می یابد پیرامون موضوع 184 هزار نفر از گمشدگان کرد نشین شمال عراق که در سال 1988 توسط حکومت این کشور ربوده و نسل کشی شده بودند تحقیق کند.