پوستر فیلم  مدرسه زندگی

مدرسه زندگی

محصولفرانسه
فیلم «مدرسه زندگی» داستان یتیمی به نام «پل» است که توسط یک زوج روستایی به نام خانم «سلسیتین» و آقای «بورل» به فرزندی پذیرفته می شود. «پل» پس از آشنایی با یک شکارچی محلی، زندگیش دگرگون می شود و در کنار او، در مورد زندگی و جنگل، اسرارهای شگفت انگیزی را می آموزد.
Nicolas Vanier
Armand Amar
Raphaele Urtin