پوستر فیلم  حادثه

حادثه

محصولایران
فیلم «حادثه» به کارگردانی «منصور تهرانی» و تهیه کنندگی «اکبر زنجانپور»، درباره «احمد ضیایی»، دبیر تاریخ است که همسرش در تصادف با اتومبیل دو آمریکایی به نام های «ادوارد» و «پل» به شدت زخمی می شود. قانون «کاپیتولاسیون» (مصونیت سیاسی و اجتماعی آمریکایی ها در ایران) مانع از دستگیری و محاکمه آن ها است. «احمد» علیه دو آمریکایی شکایت می کند، اما به جایی نمی رسد. وضع از این بدتر می شود.
منصور تهرانی
اکبر زنجان پور