پوستر فیلم  چشم شیشه ای

چشم شیشه ای

محصولایران
فیلم «چشم شیشه ای» داستان «قاسم» بسیجی تبلیغاتی به خط مقدم جبهه اعزام می شود. او رزمندگان را در وضعیت سختی می بیند و دوست دارد به آن ها كمک كند ولی وظیفه او فقط تبلیغات است. یكی از رزمندگان به نام «ابوالفضل» عضو واحد اطلاعات عملیات با گروهی از بسیجیان برای پشتیبانی، راهی خط مقدم می شود و از صحنه های درگیری رزمندگان با سربازان عراقی عكس می گیرد.