پوستر فیلم  طبل تو خالی

طبل تو خالی

محصولایران
سریال تلویزیونی «طبل تو خالی» درباره توطئه ای به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی است. یکی از عوامل رژیم گذشته به کمک شخصی که شباهت ظاهری زیادی به محمد رضا پهلوی دارد، مرگ شاه را تکذیب کرده و شایعه بازگشت او را پخش می کند. عوامل بیگانه نیز به کمک او می شتابند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
احمد نجیب زاده
احمد نجیب زاده