پوستر فیلم  گلوله شبح

گلوله شبح

محصولچین
فیلم سینمایی «گلوله شبح» در سال 1930 در شانگهای اتفاق می افتد، تعدادی گلوله وارد چین می شود و بین چندین نفر تقسیم می شود. حالا با این گلوله ها قتل هایی اتفاق می افتد که باعث می شود یک کاراگاه به نام «سون دونگلو» برای پیدا کردن این گلوله ها وارد ماجرا شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Chi-Leung Law
Albert Lee