پوستر فیلم  هکر

هکر

محصولآمریکا
فیلم «هکر» داستان جوانی باهوش است که با استفاده از ترفند های خاص و البته غیرقانونی مختص خودش، از طریق اینترنت امرار معاش و به خانواده اش کمک می کند. پس از مدتی او دلباخته دختری می شود که مامور پلیس فدرال است.
Akan Satayev
Sanzhar Sultan
Sanzhar Sultan
Alex Marquez