پوستر فیلم  حیوانات ماشینی

حیوانات ماشینی

محصولکانادا
انیمیشن سریالی «حیوانات ماشینی» ماجرای پنج حیوان ماشینی به نام «رکس» «تک شاخ» «موش» «کومادو» و «پاگنده» است که در یک گروه کمک رسانی برای حل معماهایی که برایشان پیش می آید با هم تلاش می کنند. هر کدام از آن ها دارای قدرت منحصر به فردی است که به تیم در ماجراجویی کمک می کند. آن ها در هر قسمت برای انجام ماموریتی فرستاده می‌ شوند تا آن را حل کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Gilly FoggNick Bakker
Katrina Walsh
Blain Morris
Carrie MacKenzie Long