پوستر فیلم  دکل

دکل

فیلم «دکل» درباره تکنسینی واقعی به نام مایک ویلیامز می باشد که قرار است به سکوی نفتی «دیپ واتر هوریزن» ملحق شود و در آن جا وظیفه خودش را به نحو احسن انجام دهد. اما زمانی که مایک به محل کار خود می رود، در آن جا با «ویدرین» مواجه می شود. ویدرین علی رغم خطرات جانی که برای کارکنان دارد، به جیمی دستور می دهد به حفر ادامه دهند و این تصمیم فاجعه ای به بار می آورد.
فیلم‌های پیشنهادی