پوستر فیلم  شیر شاه 3

شیر شاه 3

انیمیشن «شیر شاه 3» «The Lion King 3: Hakuna Matata» درباره «تیمون» و «پومبا» است که داستان شیرشاه را از دید خودشان برای مخاطبان تعریف می‌ کنند. اما تیمون اصرار دارد که فیلم را به جلو بزند تا به قسمتی برسد که وارد داستان می ‌شود، چرا که در اوایل فیلم، آن ها حضور نداشتند.
فیلم‌های پیشنهادی
Bradley Raymond
Tom RogersRoger Allers
Don Harper
Joyce Arrastia