پوستر فیلم  خیزش شاهین

خیزش شاهین

فیلم «خیزش شاهین» «The Rising Hawk» درباره اهالی یک روستا در کوه های کارپات است. آن ها تصمیم می گیرند برای دفاع از خود و بدست آوردن آزادی با مغول ها که با گسترشی بی‌ سابقه، اکثر اروپای شرقی را در اختیار خود گرفته اند، به نبرد بپردازند.
Akhtem SeitablaevJohn Wynn
Raja CollinsYuriy Karnovsky
Josh Atchley
Viktor OnyskoJohn Wynn