زیرخاکی
بستن
پوستر فیلم  زیرخاکی

زیرخاکی

محصولایران
سریال «زیرخاکی» داستان جوانی به نام «فریبرز» است که شغلش پیدا کردن اشیاء زیرخاکی و باستانی است. او برای پیدا کردن یک اثر تاریخی و قیمتی، به عنوان مستأجر وارد خانه پیرزنی می شود، اما به زودی درگیر ماجراهای پیچیده ای می شود.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر
جلیل سامان
رضا نصیری نیا
جلیل سامان
آرش بادپا
بهزاد مصلح