پوستر فیلم  مختارنامه

مختارنامه

محصولایران
سریال «مختارنامه» روایت گر زندگی یکی از شخصیت های بزرگ شیعه به نام «مختار بن ابوعبیده ثقفی» در سال 66 هجری است. مختار بعد از واقعه جان سوز عاشورا به قصد خون خواهی سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش برخاست تا خاندان بنی امیه را از تخت حکومت کوفه برکنار سازد و از آن ها انتقام بگیرد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر