پوستر فیلم  سایمدانگ: خاطرات نور

سایمدانگ: خاطرات نور

سریال «سایمدانگ: خاطرات نور» در دو زمان حال و گذشته جریان دارد. پروفسوری به نام «هنر سو جی یون» دفترچه خاطرات «سایمدانگ» را در ایتالیا پیدا و مرور می کند. در ادامه روانه تاریخ می شود و به عقب برمی گردد و سرگذشت پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه «سایمدانگ» را بررسی می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
بازیگران سریال سایمدانگ: خاطرات نور
Sang-Ho Yoon
Lee Yong-SukLeonardo Recalcati