پوستر فیلم  مسافران شهر

مسافران شهر

محصولایران
سریال «مسافران شهر» درباره یک راننده تاکسی تلفنی است که در هر قسمت با انسان ها و داستان های مختلفی روبرو شده و شرح حال افراد مسافر را بازگو می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
سیروس حسن پور
پرویز امیری
بابک زرین