پوستر فیلم  دنیای شیرین دریا

دنیای شیرین دریا

محصولایران
سریال «دنیای شیرین دریا» زندگی دختری نوجوان به نام «دریا» است. او در یکی از شهر های شمال ایران در دهکده کوچکی همراه با خانواده خود زندگی می کند و در هر قسمت با چند کودک و نوجوان دیگر دردسر هایی درست می کنند که بزرگ تر ها را به زحمت می اندازند. لیکن خودشان مجبور می شوند برای درست کردن دردسر ها دست به کار شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر