پوستر فیلم  قند تلخ

قند تلخ

محصولایران
فیلم « قند تلخ»داستان تلاش و فداکاری‌های مادری را برای نجات فرزند ورزشکارش به تصویر می‌کشد.
محمد عرب
محمد عرب
بامداد بیات