پوستر فیلم  بتمن

بتمن

محصولآمریکا
«بتمن» در دومین سال مبارزه خود با جرم و جنایات به قاتلی سریالی به نام «ریدلر» برخورد می کند که شواهدی از قتل های شخصیت های برجسته سیاسی به جا می گذارد. در میان این شواهد ردپاهایی از خانواده خود نیز پیدا می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Matt Reeves
Dylan ClarkMatt Reeves
Matt ReevesPeter Craig
Michael Giacchino