پوستر فیلم  ملکاوان

ملکاوان

محصولایران
سریال «ملکاوان» داستان زنی است که همسرش به طور مرموزی در خارج از کشور خودکشی می کند. در پی یافتن راز خودکشی او نهادهای امنیتی داخلی و خارجی وارد داستان می شوند، و ماجراهایی را در این سریال رقم می زند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر