پوستر فیلم  کماندو

کماندو

محصولآمریکا
فیلم «کماندو» داستان یک مامور ویژه مبارزه با مواد مخدر به نام «جیمز بیکر» است که پس از یک ماموریت ناموفق به خانه باز می گردد. اما اکنون باید از خانواده خود در برابر تهاجم یک جنایتکار تازه آزاد شده به نام «جانی» و سرسپردگانش محافظت کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Asif Akbar
Asif AkbarElias AxumeAl Bravo
Mauricio Yazigi
R.J. Cooper