پوستر فیلم  قلب خورشید

قلب خورشید

محصولایران
انیمیشن «قلب خورشید» در شهر زرنج در سیستان اتفاق می افتد. در این شهر زورخانه‌ای قرار دارد که قهرمانان بزرگی را در خود پرورش داده است. آن ها تصمیم می‌ گیرند برای تزکیه نفس راهی یک سفر طولانی شوند تا گوهر وجود خود را از آیین فتوت و جوانمردی متبلور کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر