پوستر فیلم  افسانه مرواریدهای ناگا

افسانه مرواریدهای ناگا

محصولچین
فیلم «افسانه مرواریدهای ناگا» داستان فرزندی از خانواده باستانی و سلطنتی است که در راه جست و جوی مروارید های ارزشمندی دچار مشکلاتی می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Lei Yang
Gordon ChanFan Feifei
Tan CheungXu Zhaoqing
Ikuro Fujiwara