پوستر فیلم  زامبزیا

زامبزیا

انیمیشن «زامبزیا» داستان شاهین شجاع و ساده دلی به نام «کای» است که با پدرش زندگی می کند. او برای پیدا کردن اصالت خود قصد دارد تا به شهر زیبا و سرسبزی به نام «زامبزیا»، که پرندگان در آن جا شاد زندگی می کردند، سفر کند. او در این سفر با دوستان جدیدی آشنا می شود و ماجراهای جالبی را تجربه می کند.
فیلم‌های پیشنهادی