پوستر فیلم  پهلوانان نمی میرند

پهلوانان نمی میرند

محصولایران
سریال «پهلوانان نمی‌ میرند» مجموعه‌ ای تلویزیونی به کارگردانی حسن فتحی است. این مجموعه تلویزیونی داستانی در زمان قاجار را روایت می‌ کند که پهلوانان ورزش باستانی مورد اعتماد و احترام همه مردم بودند. ناگهان پهلوان اول پایتخت یعنی پهلوان خلیل کشته می‌ شود. در ادامه شخصیت های دیگری چون پهلوان جواد کشته می‌ شود. در این راستا پهلوان نصرت فرزند اول پهلوان خلیل مرحوم، پیگیر قتل های مرموز می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
حسن فتحی
حسن بشکوفه
حسن فتحی
بابک بیات