پوستر فیلم  میانبر

میانبر فصل 1 قسمت 10

محصولایران
سریال «میانبر» درباره یک آپارتمان چند واحدی است که همسایگان با هم تصمیم می‌ گیرند مدیر ساختمان را انتخاب کنند اما برای انتخاب آن با مشکلاتی رو به رو می شوند. در این سریال با حضور گروهی از بازیگران طنز، موضوعات انتقادی و آموزشی درباره فرهنگ سکونت در برج و ساختمان‌ هایی با ساکنین متعدد مطرح می‌ شود و با نگاهی طنزآمیز به چالش‌ های زندگی آپارتمان‌ نشینی می‌ پردازد و از این نظر یک تجربه جدید محسوب می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
یزدان فتوحی
محمد صالحیان
یزدان فتوحی
پوریا حیدری