پوستر فیلم  تبریز در مه

تبریز در مه

محصولایران
سریال «تبریز در مه» روایتی تاریخی از درگیری های سیاسی و نظامی ایران و روسیه در زمان حکومت «فتحعلی شاه قاجار» است. زمانی که روس ها با تصرف گرجستان و حمله به مسلمانان گنجه و شیروان به خاک ایران تعرض می کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محمدرضا ورزی
علی لدنی
بابک زرین
یلدا جبلی