پوستر فیلم  بال ها

بال ها

محصولآمریکا
انیمیشن کوتاه «بال ها» داستان مهربانی، دوستی و ترس از جا ماندن است. یک موش تنوع طلب با آرزوی دست نیافتنی پرواز، با یک پرنده مجروح دوست می شود و تا زمان به دست آوردن سلامتی اش از او مراقبت می کند.
Casey McDonald
Casey McDonald
Colin Andrew Grant