پوستر فیلم  پینوکیو: یک داستان واقعی

پینوکیو: یک داستان واقعی

محصولروسیه
انیمیشن «پینوکیو: یک داستان واقعی» درباره پینوکیوی جوان است که برای دیدن جهان اطرافش از دست پدر «ژپتو» فرار می کند و به یک سیرک مسافرتی می رود که توسط آدمی شرور اداره می شود.
فیلم‌های پیشنهادی