پوستر فیلم  جنجال بزرگ

جنجال بزرگ

فیلم «جنجال بزرگ» داستان سه خلبان است که در جنگ جهانی دوم، در خاک فرانسه سقوط می‌ کنند. عده‌ ای از مردم به آن‌ ها پناه می‌ دهند و کمک می‌ کنند تا بتوانند از دست آلمانی‌ ها فرار کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Gérard Oury
Robert Dorfmann
Gérard Oury
Georges Auric
Albert Jurgenson