پوستر فیلم  بوعلی سینا

بوعلی سینا

محصولایران
سریال «بوعلی سینا» به شرح زندگی «بوعلی سینا» دانشمند مشهور پارسی می ‌پردازد. تاریخ ایران نیز با بهترین جزئیات در این دوره جذاب و پر حادثه به تصویر کشیده شده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
کیهان رهگذار
منوچهر محمدی
مقصود قائم