بنیامین
بستن
پوستر فیلم  بنیامین

بنیامین

محصولایران
انیمیشن «بنیامین» داستان کودکی به نام بنیامین است که همراه مادرش در مصر زندگی می کنند. مادر او توسط نیروهای فرعون اسیر می شود. حال «بنیامین» و «آشر» دوست بامزه اما دست و پا چلفتی اش، باید دنبال راهی باشند تا مادر بنیامین را آزاد کنند. این دو بچه شجاع، سفری را شروع می کنند که ماجراهای فراوانی را برایشان رقم می زند.
محسن عنایتی
مصطفی حسن آبادی
محسن عنایتی
بهزاد عبدی
محسن عنایتی
امیر زند