پوستر فیلم  بالا را نگاه نکن

بالا را نگاه نکن

محصولآمریکا
فیلم «بالا را نگاه نکن» است درباره دو ستاره‌ شناس است که وارد تور رسانه‌ ای می‌ شوند تا به جهان راجع به یک شهاب سنگی عظیم هشدار بدهند، شهاب سنگی که در حال نزدیک شدن به زمین است و مطابق مطالعات آن‌ ها به‌ زودی کره‌ خاکی و تمام ساکنین آن را نابود خواهند کرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Adam McKay
Adam McKayDavid Sirota
Nicholas Britell
Hank Corwin