پوستر فیلم  موجین: افسانه گمشده

موجین: افسانه گمشده

محصولچین
فیلم «موجین: افسانه گمشده» داستان گروهی از سارقین مقبره، به نام «موجین» است که می توانند با کمک گرفتن از توانایی های خاص خود، از مرز میان دنیای زندگان و مردگان عبور کنند. «هو بای»، «وانگ کایجوان» و «شرلی یانگ» پس از این که تصمیم به بازنشستگی می گیرند با پیشنهادی از سوی یک غریبه مرموز روبرو می شوند تا با قدم گذاشتن به یک ماجراجویی بزرگ، آخرین و بزرگترین سرقت خود را انجام دهند.
فیلم‌های پیشنهادی
Wuershan
Kuo-Fu ChenFan HeKun Tao
Chia-Lu Chang
Kôji Endô
Wayne ChangYong Lu