پوستر فیلم  خداحافظ بچه

خداحافظ بچه

محصولایران
سریال «خداحافظ بچه» به کارگردانی «منوچهر هادی» درباره زوج جوانی به نام های «مرتضی» و «لیلا» است. آن ها بچه‌ دار نمی‌ شوند و به‌ خاطر سابقه زندان مرتضی، تصمیم می‌ گیرند بچه‌ ای را بدزدند. آن ها در خانه بچه، یادداشتی می‌گذارند. این یادداشت مدرکی می‌ شود تا پدر بچه دنبال آن ها بگردد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر