پوستر فیلم  فرزند خاک

فرزند خاک

محصولایران
فیلم «فرزند خاک» داستان زنی به نام «مینا» است. او برای برگرداندن جسد شوهرش مصطفی که شانزده سال پیش به شهادت رسیده، همراه با «گونا»، زن کرد عراقی، به کردستان عراق سفر می ‌کند تا جسد «مصطفی» را پیدا کند.