پوستر فیلم  کوچه اقاقیا

کوچه اقاقیا

محصولایران
سریال «کوچه اقاقیا» داستان «نصرت خان» مرد مسنی است که همراه نگهبان وفادارش «میکائیل» در خانه قدیمی خود زندگی می کند. گاهی روح همسرش به خواب او می آید و درباره مسائل مختلف با او صحبت می کند. این رؤیاها باعث نگران شدن فرزندان او نسبت به سلامتی پدرشان می شود و به همین علت به خانه او می آیند و این آغاز بروز اتفاقات مختلف است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر