پوستر فیلم  افسانه ساریلا

افسانه ساریلا

محصولکانادا
انیمیشن «افسانه ساریلا» داستان سفر سه جوان به نام های «مارکوسی»، «پوتولیک» و نامزدش «اپیک» به سرزمین موعود است. سرزمینی به نام «ساریلا» که به توصیه پیرزن خردمند قبیله برای یافتن غذای فراوان و نجات قبیله که توسط قحطی تهدید می شود، با قلبی پاک می توان وارد آن شد.
فیلم‌های پیشنهادی