پوستر فیلم  خزانه

خزانه

محصولاسپانیا
فیلم «خزانه» با دوبله فارسی داستان یک دانش آموخته نابغه مهندسی به نام تام با بازی «فردی هایمور» است. زمانی که او مطلع می شود که یک گنج گمشده افسانه ای قرار است فقط در مدت 10 روز در گاوصندوق بانک نگهداری شود، همراه با والتر فروشنده هنرهای کاریزماتیک، نقشه مفصلی را برای به دست آوردن آن طراحی می کنند. آن ها فقط 105 دقیقه فرصت دارند تا از غفلت کارکنان بانک استفاده کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jaume Balagueró
Arnau Bataller
David Gallart