پوستر فیلم  زود باش زود باش

زود باش زود باش

محصولآمریکا
فیلم «زود باش زود باش» به کارگردانی و نویسندگی «مایک میلز» درباره «جانی»، یک گزارشگر رادیویی است. که باید برای مدتی از خواهر زاده کوچکش «جسی» مراقبت کند. او «جسی» را به سفری در آن سوی کشور می برد تا جهان را به دور از لس آنجلس نشانش دهد. «جسی» نیز باعث می شود او دید تازه ای به دنیا پیدا کند.
Mike Mills
Mike Mills