منصور - ویژه ناشنوایان
بستن
پوستر فیلم  منصور - ویژه ناشنوایان

منصور - ویژه ناشنوایان

محصولایران
فیلم «منصور» به کارگردانی «سیاوش سرمدی» درباره بخش‌ هایی از زندگی «تیمسار منصور ستاری» و ساخت اولین جنگنده کاملا ایرانی است و همچنین سال‌ های پایانی دفاع مقدس را به تصویر می کشد که ایران به شدت درگیر کمبود تسلیحات نظامی است و «تیمسار ستاری» بر یک پروژه مهم کار می‌ کند. این فیلم به صورت نسخه «ناشنوایان» نیز ارائه شده است.
سیاوش سرمدی
جلیل شعبانی