بشارت به یک شهروند هزاره سوم
بستن
پوستر فیلم  بشارت به یک شهروند هزاره سوم

بشارت به یک شهروند هزاره سوم

محصولایران
فیلم «بشارت به یک شهروند هزاره سوم» درباره ایمان و اعتقادات مذهبی است. داستان از این قرار است که چند دانش آموز یک دبیرستان دخترانه به طرز مشکوکی می میرند، مدرسی از حوزه ی علمیه سعی می کند تا با ورود به دنیای شاگردان، از دلیل مرگ آن ها آگاه شود ولی خود درگیر مساله می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
محمدهادی کریمی
علی لدنی
یلدا جبلی